Međunarodna asocijacija za zaštitu
intelektualne svojine

Međunarodna asocijacija za zaštitu intelektualne svojine

Kontakt

Tel: 011-3340-131, 011-3246-185

Fax: 011-3245-065

E-mail : serbia@aippi.rs

Adresa: Vlajkovićeva br. 28, 11000 Beograd, Srbija