Međunarodna asocijacija za zaštitu
intelektualne svojine

Međunarodna asocijacija za zaštitu intelektualne svojine

001banner

AIPPI (Međunarodno udruženje za zaštitu intelektualne svojine) je najveća svetska nevladina organizacija za istraživanje, unapređenje i zaštitu intelektualne svojine (patenata, žigova, dizajna, autorskog prava, kompjuterskog softvera, oznaka geografskog porekla). AIPPI takođe predstavlja forum na kome se diskutuje o pitanjima u vezi sa intelektualnom svojinom, uključujući pripremanje i odbranu predloga pred nacionalnim i međunarodnim organima. Sedište udruženja je u Švajcarskoj, i ono trenutno ima preko 8000 članova koji predstavljaju vise od 100 zemalja.